ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany
Plán akcí na školní rok 2017/2018,  2. stupeň
  
                            


Petrůvky  -  Odpady        září
Kralice /Bible kralická/ + Ivančice /Alfons Mucha/        říjen
Praha TGM                listopad
Adventní den                listopad
Filmové představení, vánoční besídky        prosinec
Praha - Senát ...        duben
Školní akademie        květen
Londýn nebo Řím        květen
Akce žáků 9. třídy pro spolužáky - Halloween,Mikuláš,Velikonoce        říjen,prosinec,březen
Vystoupení žáků 9. třídy na Školním jarním bále        březen
Výlety                červen
Den dětí - společná akce        červen
poznávací výlet Po stopách našeho kraje II        červen
Divadlo dle nabídky
Další možné exkurze - Pavlov + Mikulov, Jevišovice

Příležitostné zapojení žáků:
soutěže, olympiády /školní, okresní/
přehlídky, výstavy
sportovní akce
sběr papíru, víček, pomerančové kůry

Zájmové kroužky