ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany


     Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany, 675 57 Rouchovany 131  je plně organizovanou školou, jejím zřizovatelem je Obec Rouchovany.

     Škola má právní subjektivitu od roku 1993, do sítě škol byla zařazena v roce 1996. Od roku 2003 je pod právní subjektivitu ZŠ začleněna rovněž MŠ. V roce 2006 byl změněn původní název škola "Základní škola T. G. Masaryka Rouchovany, okres Třebíč" na nový název "Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany".
   
     Škola je spádovou školou pro okolní obce - Šemíkovice, Přešovice, Radkovice a Rešice.
Do školy dojíždějí také žáci z Tavíkovic.
    
     Ve školním roce 2018/2019 se v  základní škole vzdělává 113 žáků, mateřskou školu navštěvuje 50 dětí.
V ZŠ je 9 tříd /v každém ročníku jedna třída/, v MŠ jsou děti rozděleny do dvou tříd.

     Při ZŠ a MŠ pracuje Spolek rodičů v čele s předsedkyní Radomírou Ludvíkovou.
Odkaz: Spolek rodičů při ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Rouchovany, z.s.

     Při základní škole byla v roce 2006 zřízena Školská rada, jejíž předsedkyní je v současné době Iva Tručková.

     Funkci ředitelky školy vykonává od srpna 2018 Mgr. Vlasta Nováková, emailová adresa: reditel@zsrouchovany.cz
Informace o škole lze najít na webových stránkách: www.zsrouchovany.cz.

Dne 19.11.2018 školská rada schválila rozpočet na rok 2019 zde. Datum vyvěšení 20.11.2018.
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2020, 2021 k nahlédnutí zde.

ŠVP k nahlédnutí v ředitelně.