ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany
Zaměstnanci

Pedagogický sbor
2017/2018

Ing. Jana Mittnerová          
- ředitelka školy

Mgr. Irena Kazdová
- vedoucí učitelka pro II. stupeň
- třídní učitelka 9. ročníku

Mgr. Vlasta Nováková  
- vedoucí učitelka pro I. stupeň
- třídní učitelka 5.  ročníku
- výchovná poradkyně ( Po 14:00 - 15:00)

_________________________________

Mgr. Eva Fialová        
- třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Naďa Mikešová
- třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Jindra Klimešová
- třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Vlasta Žákovská
- třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Radek Cafourek        
- třídní učitel 6. ročníku
- tvorba www stránek, správce ICT

Mgr. Alena Pekárková
- třídní učitelka 7. ročníku

Mgr. Ludmila Dobešová
- třídní učitelka 8. ročníku

Mgr. Romana Havlínová
- učitelka II. stupně

Mgr. Josef Diviš                
- učitel I. a II. stupně


_________________________________

Zdeňka Kršková
- asistent pedagoga ( I. stupeň, 3. ročník)
- vychovatelka školní družiny

_________________________________

Technický úsek ZŠ
Vratislav Černý          
- školník
- vedoucí technického úseku

Stanislava Palátová
- uklízečka

Zdeňka Tručková
- uklízečka