Informace k provozu škol od 30. 11. 2020

 • Prezenční výuka pro všechny žáky prvního stupně základní školy bude zahájena v pondělí 30. 11. 2020
 • Prezenční výuka pro žáky 9. ročníku bude zahájena v pondělí 30. 11. 2020
 • Rotační prezenční výuka pro ostatní žáky druhého stupně bude zahájena 30. 11. 2020 dle rozpisu (zasílají žákům třídní učitelé jednotlivých tříd)
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (jeden žák, jeden učitel), u kterých může být přítomen zákonný zástupce (o organizaci rozhoduje ředitelka školy)
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují a neprolínají
 • Bude zprovozněna ranní družina (nutné nahlásit třídní učitelce/třídnímu učiteli) a odpolední družina pro každou třídu zvlášť, je třeba dítě nahlásit u třídní učitelky/třídního učitele (do 26. 11.)
 • Je zakázán zpěv, hudební výchova bude nadále vyučována, jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání, tělesná výchova bude organizována pobytem na čerstvém vzduchu mimo areál školy (vycházky, je nutné dbát na vhodné ošacení žáků)
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Hygienická opatření – žáci musí mít ve škole nejméně 3 roušky, sáček na roušku, ve škole jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a dezinfekční mýdla, žák nesmí nosit do školy svoje hračky, hry
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • Je zakázáno shromažďovat se v hloučcích před školou
 • Žáci přicházejí do školy dle časového rozvrhu (prosíme o důsledné dodržování, žáci druhého stupně využijí vedlejší vchod), použijí dezinfekci, přezují se v šatně a odcházejí do své třídy
 • Žáci budou poučeni o chování a dodržování hygienických zásad, bude proveden zápis
 • Je možné přihlásit žáka ke stravování ve školní jídelně (nutné nejpozději 27. 11. nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny)
 • Provoz školního stravování se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost
 • Žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd (vyzvednutí do vlastního jídlonosiče v jídelně MŠ)
 • V případě nachlazení, s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), žák nesmí do školy vstoupit
 • Pokud se příznaky onemocnění projeví během výuky, bude žák izolován a rodiče budou povinni si ho neprodleně vyzvednout

 

Vlasta Nováková – ředitelka ZŠ a MŠ TGM Rouchovany

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny