Poradenské služby

Hlavním cílem naší činnosti je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

 1. Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 2. Péče o žáky nadané, účast na soutěžích a olympiádách
 3. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 4. Kariérní poradenství – profesní orientace žáků
 5. Prevence rizikového chování
 6. Prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků s horším prospěchem a neprospěchem
 7. Podpora pohodového klimatu ve výchovně vzdělávacím procesu, ve třídách a v pedagogickém sboru
 8. Podpora žáků ve složité životní situaci nebo nedostatečnou domácí přípravou ve spolupráci se školním asistentem
 9. Sledování adaptačních potíží žáků 1. třídy při zahájení školní docházky a žáků 6. ročníku při přechodu na II. stupeň, pomoc při jejich řešení
 10. Spolupráce s metodickým sdružením a předmětovou komisí
 11. Spolupráce s OSPOD a PPP, policií ČR, obcí, Střed, dětským lékařem
 12. Poskytování logopedické péče v MŠ a ZŠ

 

Naše školní pravidla chování

Školní poradenské pracoviště - program pro školní rok 2023/2024

Závěrečná zpráva ŠPP 2022/2023

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny