Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

 • Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy, pro tyto žáky je povinná prezenční výuka
 • Pro ostatní žáky je od 4. 1. 2021 povinné vzdělávání distančním způsobem
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole /jeden žák, jeden učitel/, u kterých může být přítomen zákonný zástupce /o organizaci rozhoduje ředitelka školy/
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují a neprolínají
 • Ranní a odpolední družina je organizovaná pro každou třídu zvlášť, je třeba dítě nahlásit u třídní učitelky
 • Je zakázán zpěv, hudební výchova bude nadále vyučována, jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání, tělesná výchova bude organizována pobytem na čerstvém vzduchu mimo areál školy /vycházky, je nutné dbát na vhodné ošacení dětí/
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Hygienická opatření – žáci musí mít ve škole nejméně 3 roušky, sáček na roušku, ve škole jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a dezinfekční mýdla, dítě nesmí nosit do školy svoje hračky, hry
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • Školní stravování je v provozu, prezenčně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
 • Provoz školního stravování se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost
 • Žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd /vyzvednutí do vlastního jídlonosiče v jídelně MŠ, nutné nahlásit u vedoucí školního stravování/
 • V případě nachlazení, s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 /zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/, žák nesmí do školy vstoupit
 • Pokud se příznaky onemocnění projeví během výuky, bude žák izolován a rodiče budou povinni si ho neprodleně vyzvednout

 

Vlasta Nováková – ředitelka ZŠ a MŠ TGM Rouchovany

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny