ZÁPIS dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2020 – 2021

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany

ZÁPIS

dětí do prvního ročníku základní školy

pro školní rok 2020 – 2021

se bude konat ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 9.00 do 13.00 hodin bez přítomnosti dětí

v budově

ZŠ T. G. Masaryka Rouchovany

dle předem domluveného rozpisu.

     Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

     Dítě, které dovrší šestý rok v době od počátku školního roku do konce června příslušného roku /2020 – 2021/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 je doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

     Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení školní docházky, doloží vyjádření odborného lékaře /pediatra/ nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny.

     Rodiče dětí tělesně, smyslově nebo mentálně postižených upozorní na tuto skutečnost při zápisu a připojí zprávu o lékařském, případně jiném vyšetření.

     Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

                                                                                  Vlasta Nováková – ředitelka školy  

 

Zápis - oznámení

Zápis - kritéria

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny