Zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021 - 2022

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany

ZÁPIS

dětí do prvního ročníku základní školy

pro školní rok 2021 – 2022

se bude konat ve středu 7. 4. 2021 od 12.00 do 16.00 hodin bez přítomnosti dětí

v budově

ZŠ T. G. Masaryka Rouchovany

dle předem domluveného rozpisu.

 

     Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

     Dítě, které dovrší šestý rok v době od počátku školního roku do konce června příslušného roku /2021 – 2022/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 je doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

     Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení školní docházky, doloží vyjádření odborného lékaře /pediatra/ nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny.

     Rodiče dětí tělesně, smyslově nebo mentálně postižených upozorní na tuto skutečnost při zápisu a připojí zprávu o lékařském, případně jiném vyšetření.

     Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

                                                                                   Vlasta Nováková – ředitelka školy

    

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Rouchovany

1. Trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy

2. Připravenost dítěte na školní docházku

3. Dítě, jemuž byl v loňském školním roce ředitelkou školy povolen odklad  povinné školní docházky o jeden rok

4. Dítě z jiného školního obvodu spádové školy

 

V Rouchovanech 22. 3. 2021                                        

Vlasta Nováková

                                                                                                       ředitelka

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny