ZÁPIS dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2024 – 2025

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany

ZÁPIS

dětí do prvního ročníku základní školy

pro školní rok 2024 – 2025

se koná ve středu 10. 4. 2024 od 13.00 do 16.00 hodin

v budově

ZŠ T. G. Masaryka Rouchovany.

     Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

     Dítě, které dovrší šestý rok v době od počátku školního roku do konce června příslušného roku /2024 – 2025/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2019 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

     Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení školní docházky, doloží vyjádření odborného lékaře /pediatra/ nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny.

     Rodiče dětí tělesně, smyslově nebo mentálně postižených upozorní na tuto skutečnost při zápisu a připojí zprávu o lékařském, případně jiném vyšetření.

     Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

                                                                                   Vlasta Nováková – ředitelka školy

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Rouchovany

1. Trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy

2. Připravenost dítěte na školní docházku

3. Dítě, jemuž byl v loňském školním roce ředitelkou školy povolen odklad  povinné školní docházky o jeden rok

4. Dítě z jiného školského obvodu spádové školy

 

V Rouchovanech 11. 3. 2024                                     

 Vlasta Nováková – ředitelka školy

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny