ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany

Kontakty

Školní telefony
- pevná linka - 568 865 224 (hospodářka, sborovna)
- ředitelna - 568 865 134

Email
jana.mittnerova@zsrouchovany.cz

Mobilní telefony
- Ředitelka - 724 930 832
- Vedoucí učitelka - 606 962 084
- Školník - 724 931 052
- Školní družina - 724 259 284
- Mateřská škola - 724 930 879
- Školní jídelna - 602 428 977

Kalendář
počítadlo.abz.cz

Podporujeme:

Raná péče Třebíč


Důležité odkazy:

Střed o. s.


Naše škola realizuje projekt
"Dílny ZŠ Rouchovany, reg. č.:
CZ.1.07/1.1.00/57.0621",
zaměřený na rozvoj technických dovedností.

Naše škola je zapojena
do projektu
Celé Česko čte dětem
Den dětí
Ve středu 1. června pořádáme pro druhý stupeň výlet do Třebíče na filmové představení Kniha džunglí (3D).
1., 2. a 3. třída se zúčastní divadelního představení v Třebíči - Čertův švagr.
4. a 5. třída pořádá vycházku lesem na rybník Stejskal.
-------------------------------------------------------------
Exkurze Praha
Ve středu 25. května se uskuteční exkurze druhého stupně do Prahy.
V plánu máme prohlídku Pražského hradu, rozhledny na Petříně + bludiště + lanová dráha.
-------------------------------------------------------------
Divadélko pro školy z Hradce Králové
V pátek 20. května u nás vystoupí herci z Divadélka z Hradce Králové s programem pro první a pro druhý stupeň.
Představení pro druhý stupeň nese název Jak jste to myslel, pane Shakespeare?, 
představení pro první stupeň Pohádka ze starého mlýna.
-------------------------------------------------------------
Dopravní hřiště
V pátek 13.5. se 4. třída zúčastní výuky na dopravním hřišti v Třebíči.
-------------------------------------------------------------
Dyslektická olympiáda
Ve čtvrtek 12.5. se vybraní žáci zúčastní dyslektické olympiády v Třebíči.
-------------------------------------------------------------
Recitační soutěž - výsledky

I. kategorie - 1. a 2. třída:
1. místo - Natálie Peterková
2. místo - Sabina Ludvíková, Ludmila Fialová
3. místo - Šimon Ludvík, Radek Škarabela

II. kategorie - 3., 4.  a 5. třída:
1. místo - Hana Klimešová
2. místo - Jan Reindl
3. místo - Martina Horká
-------------------------------------------------------------
Akademie
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany 
Vás zvou
na školní akademii
u příležitosti Dne matek
v neděli 8. května ve 14 hodin v sokolovně
-------------------------------------------------------------
Recitační soutěž - výsledky

I. kategorie - 6. a 7. třída:
1. místo - Viktorie Doležalová
2. místo - Anna Michalová
3. místo - Karolína Matějková

II. kategorie - 8. a 9. třída:
1. místo - Lucie Valachová
2. místo - Bohumír Matějek
3. místo - Julie Furišová

Divácké hodnocení získala Lucie Valachová, zvláštní poděkování patří osmé třídě za scénické předvedení Erbenovy Lilie.
-------------------------------------------------------------
Rouchovanská 25
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Rouchovany
Vás srdečně zvou na jubilejní 40. ročník Dálkového pochodu krajem Vítězslava Nezvala.
Akce se koná 23.4., start je mezi 7:30 a 9:30 hod. od Sokolovny Rouchovany. 
Více informací a celý plakát naleznete ve složce  Ke stažení
-------------------------------------------------------------
Čistá Vysočina
Ve čtvrtek 14.4. se naše škola zapojí do projektu Čistá Vysočina. 
Žáci druhého stupně v rámci pracovních činností uklidí okolí ZŠ a MŠ.

V pátek 29.4. navštíví žáci prvního stupně  sběrný dvůr.
-------------------------------------------------------------
Petrklíč
V pátek 22.4. odjíždí soubor Petrklíč na krajskou soutěž dětských pěveckých sborů v Třebíči. 
Držíme palce!
-------------------------------------------------------------
Recitační soutěž
Také letos proběhne na naší škole recitační soutěž.
20.4. - druhý stupeň
27.4. - první stupeň
-------------------------------------------------------------
Velikonoční prázdniny
Čtvrtek 24.3. - Velikonoční prázdnimy
Pátek 25.3. - Státní svátek
Pondělí 28.3. - Velikonoční Pondělí
-------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o přijetí do MŠ
Rozhodnutí o přijetí do MŠ ke školnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 naleznete ve složce  Ke stažení

-------------------------------------------------------------
Třídní schůzky
Třídní schůzky se konají 21.3. Začátek: 17:00 - první stupeň, 17:30 - druhý stupeň.
-------------------------------------------------------------
Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy se koná v pátek 11. března.
-------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí ke školnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 naleznete ve složce  Ke stažení

-------------------------------------------------------------
 ZÁPIS
Zápis dětí do prvního ročníku základní školy
pro školní rok 2016 – 2017
 se bude konat v úterý 2.února 2016 od 13,00 do 17,00 hodin
 v učebně 1. třídy budovy
  ZŠ T. G. Masaryka Rouchovany

     Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2016 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.
     Dítě, které dovrší šestý rok v době od počátku školního roku do konce června příslušného školního roku /2016-2017/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2010 je  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2011 je doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
     Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení školní docházky, doloží vyjádření odborného lékaře /pediatra/ nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny.
     Rodiče dětí tělesně, smyslově nebo mentálně postižených upozorní na tuto skutečnost při zápisu a připojí zprávu o lékařském, případně jiném vyšetření.
     Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.
                                                                                                             ing. Jana Mittnerová
                                                                                                                 ředitelka školy
-------------------------------------------------------------
Spolek rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany

Vás srdečně zve
na
PLES
Kdy:                 pátek 29. ledna 2016 
Kde:                 Sokolovna Rouchovany
Hraje:                 skupina LOS VALOS
Zahájení:                 ve 20 hodin
Předtančení:        ve 21 hodin, žáci základní školy
Vstupné:                 80 Kč 

Předprodej vstupenek bude zahájen 18.1.2016 v Obecní knihovně v Rouchovanech.
-------------------------------------------------------------
Ski areál Brněnka
11.1. - 15.1. - škola lyžování 1. stupeň (2. až 5. ročník).
Zde se můžete podívat na web kameru umístěnou v areálu: Ski areál Brněnka
-------------------------------------------------------------
Třídní schůzky
V pondělí 4.1. se konají třídní schůzky.
1. stupeň - 17:00
2. stupeň - 17:30.
-------------------------------------------------------------
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany
 přeje 
krásné a pohodové Vánoce
-------------------------------------------------------------
Vánoční turnaj - výsledky
Dne 10.12. se na naší škole konal Vánoční turnaj ve florbalu. 
Zápasy byly hodně vyrovnané, o čemž svědčí těsné výsledky. 
Prvenství vybojovali žáci naší školy. 
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen náš hráč Pavel Krejčí - žák 8. ročníku.

1. místo: ZŠ Rouchovany
2. místo: ZŠ Mohelno
3. místo: ZŠ Myslibořice
4. místo: Hrotovice

-------------------------------------------------------------
Vánoční turnaj
Ve čtvrtek 10.12. se na naší škole uskuteční Vánoční turnaj ve florbalu.

-------------------------------------------------------------
Čerti ve škole
V pátek 4.12. zavítají na naši školu ČERT S MIKULÁŠEM A ANDĚLEM. Navštíví žáky všech tříd i se sladkou odměnou.

-------------------------------------------------------------
Technické dílny na II. stupni a Den podle Ámose na I. stupni          
 Technické dílny na II. stupni a Den podle Ámose na I. stupni jsme uspořádali v pátek 27. listopadu. Byli jsme rozděleni do skupin, ve kterých jsme např. malovali na sklo, vyráběli a skládali papírové stromky, domečky a betlémy, dělali jsme si voňavá mýdélka a ozdoby na stromeček z barevných drátků, háčkovali jsme a stříhali, tvořili různobarevné mandaly. Při naší práci nechyběly stavebnice Merkur a chlapci pracovali nad výrobou budek pro ptáčky. To je součástí jejich Technického projektu, do kterého jsou zapojeni s p. uč. Cafourkem. Na daných stanovištích jsme se střídali, takže každý se zapojil do všech pracovních oblastí. 
     Tento den nás v naší škole navštívila Ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, a Ing. Vladimír Černý, starosta naší obce. Naše paní ředitelka s nimi celou školu prošla a vše jim ukázala, takže nás viděli při naší práci a mohli jsme s oběma promluvit. Byl to velmi pěkný den.                                                     Děti, Irena Kazdová
-------------------------------------------------------------
Soutěž TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost
V Praze na Magistrátu hlavního města Prahy v Nové radnici jsme letos byli na vyhodnocení 13. listopadu. Byl to již VIII. ročník této soutěže, do kterého jsme přispěli třinácti pracemi.   Šest z nás získalo opět fantastická ocenění, se kterými se chceme pochlubit. Jsme rádi, že  se nám daří úspěšně reprezentovat naši školu i obec.

     1. místo - Lukáš Dobeš                              Spolupráce T. G. Masaryka s Edvardem Benešem
     2. místo - Dominika Svobodová            T. G. Masaryk a československé legie
                                      Bohumír Matějek                    Kde nyní najdeme prezidenta Masaryka?
     3. místo - Patrik Fiala                                    Syn TGM Herbert Masaryk
                          Tomáš Tručka                     Syn TGM Jan Masaryk
                    4. místo - Kryštof Buchtela                  O manželce pana prezidenta

                                                                                   Členové historického kroužku ZŠ,Irena Kazdová
-------------------------------------------------------------
Chválíme a gratulujeme!
     Žákyně 7. třídy Aneta Havlišová uspěla v celostátní výtvarné soutěži Nakresli zvířata nebo živočichy žijící v naší přírodě. Byla pozvána na její slavnostní vyhodnocení, které se konalo na zámku Kuks u příležitosti akce Myslivost – kulturní dědictví ČR.                                              
-------------------------------------------------------------
Plenární schůze SR
Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na plenární schůzi SR, která se bude konat
v pondělí 9. 11. 2015 v 16.30 hod.ve vestibulu základní školy.
Na programu bude mimo jiné volba tří zástupců z řad rodičů
do Školské rady při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany.
Po ukončení společné schůze se budou konat třídní schůzky.

Rodiče dojíždějících žáků si mohou u hospodářky školy vyzvednout
příspěvek na dopravu.
-------------------------------------------------------------
Rouchováček - videa

Blatnice pod Sv. Antonínkem 20.9.2015 

Rouchovany 2015

Rešice 2015
-------------------------------------------------------------
Exkurze
27.10. se žáci první, druhé a třetí třídy zúčastní exkurze do Technického muzea Brno. Žáci navštíví Uličku řemesel a Technickou hernu.
-------------------------------------------------------------
Úřad práce Třebíč
20.10. navštíví žáci devátého ročníku Úřad práce v Třebíči
-------------------------------------------------------------
Didacta
15.10. navštíví žáci devátého ročníku 20. veletrh vzdělávání DIDACTAMísto konání - SPŠT Třebíč.
-------------------------------------------------------------
Programy prevence rizikového chování ve školním roce 2015/2016
Programy prevence je možné si stáhnout ve složce Ke stažení

-------------------------------------------------------------

Chaloupky - farma Zašovice
Ve čtvrtek 24. září navštíví žáci druhého stupně CHALOUPKY. Program, který absolvují, se nazývá CESTA K SÝRU. Žáci se budou pohybovat po statku, uvidí jak se dojí mléko a dále zpracovává. Vlastnoručně si vyrobí sýr.

-------------------------------------------------------------
Exkurze Praha
Dne 10. září se účastní žáci 5. až 9. třídy exkurze do Prahy. Cílem exkurze je výstava s názvem Večerníček slaví 50 let. Výstava se koná v Museu Kampa a ve Valdštejnské jízdárně.

-------------------------------------------------------------
INFORMACE O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Školní rok 2015/2016 začíná v základní i mateřské škole v úterý 1. září 2015.
Žáci 2. – 9. třídy ZŠ se v 7.45 hod. soustředí ve svých třídách a žáci 1. třídy ZŠ se spolu se svými rodiči 
shromáždí u vchodu do ZŠ, slavnostní přivítání prvňáčků začíná v 8.00 hod.
V případě nepříznivého počasí se přivítání bude konat ve třídě.

V MŠ je provozní doba od 6.00 do 16.00 hod.
V době od 6.00 do 6.30 hod. se děti z 1. i 2. třídy scházejí společně v 1. třídě.       


                                                       Ing. Jana Mittnerová
                                                        ředitelka ZŠ a MŠ
                                                  T.G.Masaryka Rouchovany
V Rouchovanech 20. 8. 2015
-------------------------------------------------------------
Informace o školním stravování ve ŠR 2015/2016

Přihlášky na obědy obdrží žáci v úterý 1. září. Obědy se vydávají od středy 2. září 2015.  
Upozornění: Školní bufet od 1. 9. 2015 omezuje svoji činnost pouze na prodej nápojů /v rámci zajištění pitného režimu/ a prodej dotovaného mléčka.

-------------------------------------------------------------
Výroční zpráva  
Výroční zprávu je možné si stáhnout ve složce Ke stažení 

-------------------------------------------------------------
Rouchovanský slavík - výsledky

I. kategorie
1. místo - Veronika Křivánková
2. místo - Hana Klimešová
3. místo - Natálie Peterková

II. kategorie
1. místo - Anežka Manová
2. místo - Adam Rudolf
3. místo - Lenka Pavlíková

III. kategorie
1. místo - Zuzana Tručková
2. místo - Aneta Bauerová a Eva Škárková
3. místo - Anna Michalová, Julie Furišová

Děkujeme všem účastníkům za pěkný kulturní zážitek.
-------------------------------------------------------------
Ocenění
Lukáš Dobeš ze 7. třídy obsadil v okresním kole Pythagoriády 2015 první místo!  
Tímto Lukášovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a ještě jednou gratulujeme 
k vynikajícímu výsledku.
-------------------------------------------------------------
Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů - PETRKLÍČ

Vystoupení Rouchováčku v Rouchovanech

Rouchováček v Radkovicích - 17. 5. 2015

Rouchováček v Chotěboři

Rouchováček - Hrotovicko tančí (mladší)  

Rouchováček - Hrotovicko tančí (starší)
-------------------------------------------------------------Školní bufet
V naší škole má školní bufet dlouholetou tradici. Po počátečním rozčarování ze školních automatů jsme dali přednost nabídce čerstvých potravin, vhodných pro zdravou dopolední svačinku.
Od roku 2010 až do konce roku 2014 byl školní bufet zásobován obchodem paní SklenářovéZa tuto bezmála pětiletou spolupráci paní Sklenářové i touto cestou děkujeme.
Od začátku tohoto roku spolupracujeme s firmou Salleko, spol.s.r.o. – Lihovar Rouchovany a můžeme tak dětem každý pracovní den o velké přestávce nabízet vhodné nápoje - slabě mineralizované vody neochucené i slabě ochucené, ovocné šťávy, mléčko /za dotované ceny/, jogurty, tvarohové výrobky, sýry, čerstvé pečivo, ovoce a další potraviny.
-------------------------------------------------------------
Rouchováček v Chotěboři
https://www.youtube.com/
 -------------------------------------------------------------
Celorepubliková korespondenční soutěž 
TGM – život, dílo a odkaz  pro současnost 
a budoucnost
1. místo:  Lucie Forétarová – Tomáš Garrigue Masaryk a Lány
                      Dominika Svobodová – Alice Masaryková, Domek v Lánech

2. místo: Lukáš Dobeš – Tomáš Garrigue Masaryk v zahraničí
                      Bohumír Matějek – T. G. Masaryk prezident
                      Lukáš Palát – Tomáš Garrigue Masaryk, jeho dětství a mládí

3. místo: Nina Hynštová – Něco málo pro pana prezidenta

2 mimořádné ceny:  
                      Šárka Doležalová, Helena Palátová – Dopis pro Masaryka.

Všichni soutěžící - společná práce – Tomáš Garrigue Masaryk, Kalendář 2014

 -------------------------------------------------------------
Rouchováček
Rouchováček na youtube.cz :
Rouchováček - Hrotovicko tančí (mladší)  
Rouchováček - Hrotovicko tančí (starší)

 -------------------------------------------------------------

Raná péče v Třebíči
Několik let jsme podporovali v rámci projektu Adopce na dálku ugandskou holčičku Milly a Minivu ze Zambie. Dostali jsme zprávu, že Milly musela se svými příbuznými změnit místo pobytu, takže naše finanční pomoc už není potřeba. A tak jsme přemýšleli, jakým směrem se vydat. Rozhodli jsme se podpořit Oblasní charitu Třebíč.
Peníze, které děti v ZŠ a MŠ získají za sběr papíru a pomerančové kůry půjdou 
do střediska Rané péče v Třebíči. 
Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem 
se zdravotním postižením a jejich rodinám. Základem komplexní péče je rozvoj všech dovedností a schopností dítěte a jeho začlenění do společnosti. Začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí integrací dítěte nebo zařazením dítěte 
do vzdělávací instituce.

-------------------------------------------------------------