Metodik prevence

Mgr. Radek Cafourek

pro žáky po - pá dle potřeby
pro rodiče po - pá

po telefonické domluvě

606 962 084

Programy školské primární prevence pro děti a žáky ZŠ a MŠ TGM Rouchovany pro školní rok 2021/2022

 

TŘÍDA NÁZEV PROGRAMU TYP PP I.MODUL II.MODUL

MŠ Zdravíčko VPP 18.1.2022 8.20 - 9.20 22.2. 2022 8.20 - 9.20

1. třída Jak jednají nejmenší VPP 24.1.2022 7:45 - 10:25, 21.2.2022 7:45 - 10:25

2. + 3. třída Bezpečně na síti VPP 20.1.2022 7:45 - 10:25, 24.2.2022 7:45 - 10:25

4. + 5. třída Bezpečně na síti VPP 18.1.2022 9:40 - 12:15, 22.2. 2022 9:40 - 12:15

6. + 7. třída Respekt, kámo! VPP 19.1.2022 7:45 - 10:25, 23.2.2022 7:45 - 10:25

8. třída Neztrácej čas! VPP 20.1.2022 10:35 – 13:05, 24.2.2022 10:35 – 13:05

9. třída Kdo jsem a kam směřuji VPP 24.1.2022 10:35 – 13:05, 21.2.2022 10:35 – 13:05

 

Dopravní výchova /krajský projekt/ - 4. třída

 

Prevence dětských úrazů /krajský projekt/ – 3. třída

 

První pomoc /projekt ČČK / – 8. třída 

 

První pomoc /projekt ČČK / – 9. třída 

 

 

Zdravíčko – program vede k podpoře zdraví a sním související osobní pohody. Utváří kladný vztah k osobní hygieně, žádoucímu stravování, posiluje zdravý životní styl.

 

Jak jednají nejmenší – program poukazuje na možná rizika při kontaktu s cizí osobou. Přibližuje nebezpečné situace, učí, kdy a jak volat o pomoc, na koho se obrátit. Posiluje zdravé sebevědomí a pozitivní vztah sám k sobě.

 

Bezpečně na síti – program informuje o rizicích internetu a sociálních sítí, vede k zodpovědnému a bezpečnému pohybu na síti, ochraně osobních údajů a osobnosti na internetu. Podporuje zdravé trávení volného času a mezilidský kontakt.

 

Respekt, kámo! – program se zabývá vztahem k autoritám, komunikací na úrovni žák – učitel, dítě – rodič. Věnuje se významu rodiny, porozumění radostem a starostem rodičů. Podporuje uvědomění si zodpovědnosti, úctu a tvorbu pozitivních vztahů.

 

Neztrácej čas – program se zabývá problematikou látkových a nelátkových závislostí. Napomáhá předcházet rizikovému trávení volného času, experimentování a sociálním propadům. Snaží se o vybudování zdravé sebedůvěry a umění říct NE.

 

Kdo jsem a kam směřuji - program se zaměřuje na sebepoznání žáků, hledání jejich silných stránek, schopností a dovedností. Nastiňuje profesní směry, kde se mohou žáci realizovat, věnuje se plánům do budoucna.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny