Metodik prevence

Mgr. Radek Cafourek

pro žáky po - pá dle potřeby
pro rodiče po - pá

po telefonické domluvě

606 962 084

Programy školské primární prevence pro děti a žáky ZŠ a MŠ TGM Rouchovany pro školní rok 2022/2023

 

TŘÍDA,  NÁZEV PROGRAMU 

MŠ - Ťuk, ťuk, kdo tam?
 
1. třída - Jak jednají nejmenší
 
2. a 3. třída - Jsme tým?!
 
4. a 5. třída - Na tenkém ledě
 
6. a 7. třída - Věřte, nevěřte
 
8. třída - Bez agrese, prosím!
 
9. třída - Kdo jsem, kam směřuji

 

Dopravní výchova /krajský projekt/ - 4. třída

 

Prevence dětských úrazů /krajský projekt/ – 3. třída

 

První pomoc /projekt ČČK / – 8. třída 

 

Ťuk, ťuk, kdo tam? - program pro nejmenší. Učí, jak se chovat bezpečně a zodpovědně.

 

Zdravíčko – program vede k podpoře zdraví a sním související osobní pohody. Utváří kladný vztah k osobní hygieně, žádoucímu stravování, posiluje zdravý životní styl.

 

Jak jednají nejmenší – program poukazuje na možná rizika při kontaktu s cizí osobou. Přibližuje nebezpečné situace, učí, kdy a jak volat o pomoc, na koho se obrátit. Posiluje zdravé sebevědomí a pozitivní vztah sám k sobě.

 

Na tenkém ledě - program se zaměřuje na prevenci rizikového chování, zabývá se problematikou látkových i nelátkových závislostí. Posiluje zdravé trávení volného času, udržování pozitivních sociálních kontaktů a uvědomění si vlastní hodnoty.

 

Jsme jedn tým?! - Program pomáhá podporovat bezpečné klima ve třídě a soudržnost třídního kolektivu. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce, tolerance a empatie. Zaměřuje se na konstruktivní řešení konfliktů.

 

Bezpečně na síti – program informuje o rizicích internetu a sociálních sítí, vede k zodpovědnému a bezpečnému pohybu na síti, ochraně osobních údajů a osobnosti na internetu. Podporuje zdravé trávení volného času a mezilidský kontakt.

 

Respekt, kámo! – program se zabývá vztahem k autoritám, komunikací na úrovni žák – učitel, dítě – rodič. Věnuje se významu rodiny, porozumění radostem a starostem rodičů. Podporuje uvědomění si zodpovědnosti, úctu a tvorbu pozitivních vztahů.

 

Věřte, nevěřte - Program informuje o rizicích internetu a sociálních sítí, vede k zodpovědnému a bezpečnému pohybu na síti. Zaměřuje se také na mediální gramotnost. Napomáhá žákům vytvářet si vlastní zdravý úsudek na vnější zprávy a kvalitu informací. 

 

Bez agrese, prosím! - Program podporuje zdravé klima třídy, zaměřuje se na zodpovědnost, toleranci a tvorbu pozitivních vztahů. Rozvíjí psychosociální dovednosti žáků. Snaží se preventivně působit a předcházet delikventnímu chování žáků.

 

Neztrácej čas – program se zabývá problematikou látkových a nelátkových závislostí. Napomáhá předcházet rizikovému trávení volného času, experimentování a sociálním propadům. Snaží se o vybudování zdravé sebedůvěry a umění říct NE.

 

Kdo jsem a kam směřuji - program se zaměřuje na sebepoznání žáků, hledání jejich silných stránek, schopností a dovedností. Nastiňuje profesní směry, kde se mohou žáci realizovat, věnuje se plánům do budoucna.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny