Metodik prevence

Mgr. Radek Cafourek

pro žáky po - pá dle potřeby
pro rodiče po - pá

po telefonické domluvě

606 962 084

 

Programy školské primární prevence pro děti a žáky ZŠ a MŠ TGM Rouchovany pro školní rok 2020/2021

 

MŠ – schopnost reagovat na případné setkání s ohrožující osobou, 25. 2., 18. 3. 2021

1. třída – prevence rizikového chování u nejmenších žáků, 18. 1., 15. 2. 2021

2. třída – prevence rizikového chování v oblasti vztahů, bezpečné klima ve třídě, 25. 2., 18. 3. 2021

3. třída – bezpečné chování na síti, 21. 10, 12. 11. 2020

4. třída – bezpečné chování na síti, 21. 10, 12. 11. 2020

5. třída – přiblížení vzniku nového života formou přiměřenou věku, důraz na ochranu bezpečí a soukromí, 26. 10., 16. 11. 2020

6. třída – přiblížení vzniku nového života formou přiměřenou věku, důraz na ochranu bezpečí a soukromí, 26. 10., 16. 11. 2020

7. třída – problematika látkových a nelátkových závislostí, zdravá sebedůvěra, 15. 3., 12. 4. 2021

8., 9. třída – sebepoznání, silné, slabé stránky, plány do budoucna, 18. 1., 15. 2. 2021

Prevence dětských úrazů /krajský projekt/ – 3. třída

Dopravní výchova /krajský projekt/ - 4. třída

První pomoc /projekt ČČK / – 8. třída

 

Beseda pro rodiče – Jak vychovávat dítě – Středisko výchovné péče STŘED

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny