Projekty a aktivity MŠ

Aktivity

I. třída

V letošním školním roce jsme v I. třídě začali pracovat podle nového třídního vzdělávacího programu s názvem "Včelička ve školce" a zaměřili jsme se na individuální možnosti a potřeby dětí. V programu budeme reagovat na přání dětí a aktuální situaci ve třídě. Budeme se učit hodnotit nejen to, co se nám podaří, ale i to co nám moc nepůjde. 

Hlavní téma měsíce září nese název PŘÁTELSTVÍ. Motto třídního programu nás bude motivovat a provázet po celý školní rok…. "Pomůže mi, poradí, křidélkem mě pohladí"…….

Včelička „Hanička“ si bude s dětmi hrát a povídat. Společně se navzájem seznámíme, zapamatujeme si svoji značku, vytvoříme si pravidla naší třídy, která se budeme učit respektovat, nastavíme si společný režim dne. Vše se budeme učit pomocí her a činností, které se nám budou líbit, společně se staršími dětmi pomůžeme nově příchozím dětem s adaptací v novém prostředí a pomůžeme jim překonat odloučení od svých blízkých. Děti navážou nová přátelství a společně si vytvoříme prostředí,  ve kterém nám bude společně dobře - třídu plnou kamarádů.

I v letošním roce se I. třída zapojí  do celorepublikového projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. V průběhu prvního pololetí pro děti zajistíme divadelní představení ve školce, pozveme rodiče na tvořivé odpoledne do MŠ, zorganizujeme vánoční focení dětí, pozveme do školky Mikuláše se svým doprovodem, společně s dětmi ze ZŠ se zúčastníme zpívání u vánočního stromu na náměstí, připravíme pro děti vánoční nadílku u stromečku v MŠ.

 

II. třída

Ve II. třídě MŠ zahajujeme letošní výuku v rámci TVP s celoročním tématem ,,Svět je plný příběhů”. Od začátku školního roku nás čeká téma ,,Barevný podzim”, ve kterém budeme rozvíjet vztahy mezi dětmi a seznamování s novým prostředím. Děti si dále osvojí jednoduché poznatky o přírodě, typické znaky pro jednotlivá roční období, pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

Dále se s dětmi budeme připravovat na adventní období, společně se budeme věnovat tradicím, pořekadlům a získávání nových poznatků spojenými s tématem ,,Zima je tu, těšíme se na Vánoce”. Děti se učí spolupracovat, navzájem si naslouchat, pomáhat si a také se osamostatnit. Na základě každého tématu se vždy snažíme zapojit veškeré smysly, snažíme se o uvědomění vlastního těla, zapojit mysl i tělo a trénovat fyzickou zdatnost. Díky pohádkovým týdnům dokážeme rozpoznat dobro a zlo, rozvíjet empatii, řečové a komunikační dovednosti a zapojit fantazii. V dalším tématu ,,Když se budí jaro” pozorujeme přicházející probuzení přírody, zvířat, učíme se o dalších tradicích spojenými s jarem. ,,Nám se na tom světě líbí” je téma, ve kterém oslavujeme Den matek, dětí a otců. Připravujeme se na výlet a loučíme se se školkou. 

I v letošním školním roce 2022/2023 se II. třída předškolních dětí zapojí do projektu ,,Celé Česko čte dětem’’. Od ledna 2023 bude probíhat předplavecký výcvik v Třebíči. Navštívíme knihovnu, spolužáky v 1. třídě základní školy. Čekají nás tvořivá odpoledne s rodiči, vystoupení na Vánoce, ke Dni matek, vítání občánků a školní akademie.

 

Popis  projektů

 

"Celé Česko čte dětem"
Cílem projektu je společné čtení /rodiče a dítěte/, což má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví dětí /rozvoj paměti, představivosti, myšlení/ a posiluje pouto mezi dětmi a rodiči.

 

"Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" 

Jedná se o celoroční projekt určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). Projekt je rozdělen do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Naše třída nejmladších dětí je zařazena do kategorií 3-4 roky a 4-5 let. V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Každá věková kategorie má svůj sešit, do kterého si děti lepí nálepky za správně provedený úkol. Celým projektem děti provází sokolík Pepík. 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny