ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Rouchovany od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo                                          Rozhodnuto

 

01/22                                                             přijat/a                           

02/22                                                             přijat/a

03/22                                                             přijat/a

04/22                                                             přijat/a

05/22                                                             přijat/a

06/22                                                             přijat/a

07/22                                                             přijat/a

08/22                                                             přijat/a

09/22                                                             přijat/a

10/22                                                             přijat/a

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 13. 4. 2022 na veřejně přístupném místě v budově ZŠ. Dále bylo zveřejněno na webových stránkách školy

www.zsrouchovany.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke KRAJSKÉMU ÚŘADU KRAJE VYSOČINA podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

Vlasta Nováková

                                                                            ředitelka

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny