Organizace roku

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Plán práce školního roku 2020/2021 bude realizován v souladu s hygienickými a protiepidemickými opatřeními MZČR a MŠMT.

ZÁŘÍ

 •  Adaptace dětí ve třídách, seznamování s novým prostředím
 • Konzultace II. třída
 • Logopedická depistáž II. třída

ŘÍJEN

 • Divadelní představení v MŠ
 • Konzultační odpoledne I. třída
 • Sportovní dopoledne II. třída

LISTOPAD

 • Tvořivé odpoledne
 • Zdobení vánočního stromu

PROSINEC

 • Mikuláš v mateřské škole
 • Divadelní představení v MŠ
 • Vánoční nadílka v MŠ
 • Vystoupení na besídce pro seniory

LEDEN

 • Třídní schůzka rodičů předškolních dětí II. třída
 • Konzultační odpoledne I. třída
 • Logopedická kontrola

ÚNOR

 • Předplavecký výcvik v Třebíči II. třída

 

BŘEZEN

 • Tvořivé odpoledne
 • Fotografování fi. Photodienst
 • Návštěva knihovny
 • Návštěva 1. třídy v ZŠ s předškolními dětmi

DUBEN

 • Zápis do 1. třídy ZŠ
 • Ukončení předplaveckého kurzu

 

 

KVĚTEN

 • Zápis do mateřské školy
 • Besídka pro maminky
 • Vystoupení na školní akademii
 • Logopedická kontrola

 

ČERVEN

 • Den dětí v MŠ
 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí
 • Výlet
 • Společné focení
 • Rozloučení s předškoláky

 

 

V průběhu školního roku vystoupí předškolní děti dle potřeb OÚ  na vítání občánků.

Ve druhém pololetí školního bude zařazen program primární prevence STŘED z.ú. pro děti II. třídy.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny