Projekty

Naše škola je zapojena do těchto projektů

 

"Odborná učebna fyziky a chemie - Nadace ČEZ, Obec Rouchovany"

Termín realizace projektu: 1. 9. 2022 – 1. 8. 2023

Vybavení učebny fyziky a chemie – nábytek, technické vybavení; zlepšení pracovního prostředí, hygienických podmínek a výukového procesu v odborných předmětech.

 

Dne 5. září 2023 jsme slavnostně otevřeli novou učebnu fyziky a chemie, kterou jsme pořídili za významného přispění Nadace ČEZ a Obce Rouchovany.

Žáci mají k dispozici pro výuku odborných předmětů nové žákovské pracoviště vybavené stoly s technickou výbavou a židlemi, učitelé demonstrační stůl s technickou výbavou a odkládací pracoviště. Součástí učebny je nová interaktivní tabule a skříně pro odkládání a úschovu pomůcek.

Současně jsme pořídili nové moderní pomůcky, jako jsou elektrotechnické stavebnice Boffin pro různé věkové kategorie, laboratorní sklo, různé modely do výuky a také 3D tiskárnu.

Děkujeme Nadaci ČEZ a Obci Rouchovany za významnou podporu a spolupráci.

 

 

"Šablony I OP JAK"

Od září 2023 se naše škola zapojila do realizace projektu Šablony I Operační program Jan Amos Komenský, který potrvá do 31. 12. 2025.

Z finančních prostředků získaných z projektu je financován školní asistent, další vzdělávání pedagogických pracovníků, nákup pomůcek pro žáky ZŠ a děti MŠ.

 

 

"ORP Třebíč II"

Na okresní úrovni je naše škola zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč II. V rámci tohoto projektu jsme získali nové knižní tituly do školní knihovny, nové čítanky pro žáky 6. – 9. třídy a nákup digitální techniky. Ve školním roce 2021 - 2025 budou realizovány a financovány preventivní programy pro žáky ZŠ, MŠ.

 

 

"Celé Česko čte dětem"
Cílem projektu je společné čtení /rodiče a dítěte/, což má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví dětí /rozvoj paměti, představivosti, myšlení/ a posiluje pouto mezi dětmi a rodiči.
U nás ve škole realizujeme tento projekt jako pravidelné předčítání dětem ve školní družině.

 

 

"Ovoce a zelenina do škol"
Cíl projektu: poskytovat dětem I. stupně zdarma ovoce a zeleninu, jedná se o evropský projekt s finanční pomocí EU.

 

 

"Školní mléko"
Cílem tohoto projektu, který podporuje také EU, je poskytnout dětem školní mléko za dotované ceny.

 

______________________________________

"Šablony II."

Od školního roku 2019/2020 je škola zapojena do projektu EU Šablony II. Cílem projektu je personální podpora školního asistenta dětem a žákům v MŠ, ZŠ, ŠD a aktivity rozvíjející ICT.

 

"Šablony III."

Od 1.9.2021 je škola zapojena do projektu EU Šablony III. Cílem projektu je personální podpora školního asistenta dětem a žákům v MŠ, ZŠ, ŠD a aktivity rozvíjejíci znalosti a dovednosti žáků.

 

"Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy"

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany se zapojila do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Finanční zdroj pro realizaci doučování: „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Doučování je realizováno v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 v předchozích školních letech. Cílem je podpora a pomoc žákům, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování a jsou ohroženi školním neúspěchem. Nenahrazuje výuku ve škole, ale doplňuje ji a prohlubuje v závislosti na individuálních potřebách žáka.

 

Cíl č. 172

Cíl č. 173

Cíl č. 174

Cíl č. 173, 174 současně

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny